dayə

dayə
is. <fars.>
1. Uşağa baxan, uşağa qulluq edən qadın; mürəbbiyə. O zaman dayə, Əli ilə bərabər gəzməyə getmək istəyirdi. İ. M.. <Ağca> dünyagörmüş xanımların məsləhəti ilə bir dayə tutub, uşağı ona tapşırdı. M. C.. // Özgə uşaqlarına öz südünü verib bəsləyən qadın. // məc. Ümumiyyətlə, tərbiyəçi, tərbiyə edib yetişdirən. Dayəm idi bu dərə, dağlar mənim; Oynağım olmuş idi bağlar mənim. A. Ş..
2. Öz balasından əlavə başqa bir balaya da süd verən doğmuş heyvan. Qoyunların südü az olduqda və ya onların yelini xəstə olduqda və dayələr («analar») olmadıqda, quzulara inək, yaxud qoyun südü içirtmək lazım gəlir. «Ümumi zootexniya».
3. Xəstəxanalarda xəstələrə qulluq edən qadın. // məc. Baxıcı, xidmətçi. . . Dayənin xoş sözü, nəvazişi də; Körpə ürəkləri isidə bilməz. B. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • day — /day/, n. 1. the interval of light between two successive nights; the time between sunrise and sunset: Since there was no artificial illumination, all activities had to be carried on during the day. 2. the light of day; daylight: The owl sleeps… …   Universalium

 • day — W1S1 [deı] n ▬▬▬▬▬▬▬ 1¦(24 hours)¦ 2¦(not night)¦ 3¦(when you are awake)¦ 4¦(time at work)¦ 5¦(past)¦ 6¦(now)¦ 7¦(future)¦ 8 somebody s/something s day 9 Independence/election/Christmas etc day 10 five/three/ni …   Dictionary of contemporary English

 • day — [ deı ] noun *** 1. ) count one of the periods of time that a week is divided into, equal to 24 hours: We re going away for five days. The animals are kept inside for 14 hours a day. 24 hours a day (=during the whole of the day and night): The… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • Day — (d[=a]), n. [OE. day, dai, dei, AS. d[ae]g; akin to OS., D., Dan., & Sw. dag, G. tag, Icel. dagr, Goth. dags; cf. Skr. dah (for dhagh ?) to burn. [root]69. Cf. {Dawn}.] 1. The time of light, or interval between one night and the next; the time… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Day — bezeichnet: Day (Sprache), eine Adamaua Sprache Orte in den Vereinigten Staaten: Day (Arkansas) Day Book (North Carolina) Day Center (New York) Day (Florida) Day Heights (Ohio) Day (Kalifornien) Day (Kentucky) Day (Louisiana) Day (Maryland) Day… …   Deutsch Wikipedia

 • Day — /day/, n. 1. Clarence (Shepard) /shep euhrd/, 1874 1935, U.S. author. 2. Dorothy, 1897 1980, U.S. Roman Catholic social activist, journalist, and publisher. * * * I Time required for a celestial body to turn once on its axis; especially, the… …   Universalium

 • day — [dā] n. [ME dai < OE dæg (pl. dagas), akin to ON dagr, Goth dags, OHG tag < PGmc * dagwaz, prob. < IE base * ag̑hes, day, with d by assoc. with base * dhegwh , to burn] 1. a) the period of light between sunrise and sunset b) daylight c)… …   English World dictionary

 • day — ► NOUN 1) a period of twenty four hours as a unit of time, reckoned from midnight to midnight and corresponding to a rotation of the earth on its axis. 2) the time between sunrise and sunset. 3) (usu. days) a particular period of the past. 4)… …   English terms dictionary

 • day — [n1] light part of every 24 hours astronomical day, bright, dawn to dark, daylight, daytime, diurnal course, early bright, light, light of day, mean solar day, nautical day, sidereal day, sunlight, sunrise to sunset, sunshine, working day;… …   New thesaurus

 • Day 1 — redirects here. For other uses, see Day One (disambiguation). Day 1 Studio album by Robbie Nevil Released …   Wikipedia

 • day — s.m.inv. ES ingl. {{wmetafile0}} giorno in cui si verifica un avvenimento o si celebra una ricorrenza; posposto a un sostantivo e preceduto da un trattino forma lessemi s.m.inv.: compleanno day, matrimonio day, Giampaolo Rossi day {{line}}… …   Dizionario italiano

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”